top of page

글로벌윈나인

 Công ty Win9 đang tiến lên ngoài ra Hàn Quốc ra toàn thế giới”

Công ty Win 9 Chi nhánh Hà Nội

Vina Co.,ltd

Chuyên doanh về nguyên liệu hóa học

Kinh doanh sales và kế toán được vân hành độc lập

Address

23rd Floor 06,KeangNam Landmark72,Pham Hung Street,

Me Tri Ward, Nam Tu Liem,

Ha Noi, VIETNAM

2323.png

Công ty Win 9 Chi nhánh TP HCM

Win9 Vina Co.,Ltd​

Hochiminh Branch

Chuyên doanh về nguyên liệu hóa học

2424.png

Address

14rd Floor, VINCOM CENTER B,

72 Le Thanh Ton,Quan 1, TP.

Ho Chi Minh, VIETNAM

bottom of page